Prisjustering Ljuskällor

 Publicerad 2017-09-19

Avtalade priser inom ramavtalsområde Ljuskällor kommer att justeras från 2017-10-01. Samtliga ramavtalsleverantörer justerar sina priser i det ordinarie sortimentet.

Uppdaterade prislistor kommer att publiceras under respektive ramavtalsleverantör.