Programvaror och tjänster 2014- förlängning av ramavtal

 Publicerad 2017-10-30

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen inom Programvaror och tjänster 2014 t.o.m. 2018-12-31.

Grundläggande IT
Statens inköpscentral förlänger ramavtalet t.o.m 2018-12-31.
Efter denna förlängning kan ramavtalet förlängas ytterligare 5 månader.

Kontorsstöd
Statens inköpscentral förlänger ramavtalet t.o.m 2018-12-31.
Efter denna förlängning kan ramavtalet förlängas ytterligare 5 månader.

Systemutveckling
Statens inköpscentral förlänger ramavtalet t.o.m 2018-12-31.
Efter denna förlängning kan ramavtalet förlängas ytterligare 4 månader.