Ramavtalen för flyttjänster förlängs i fem län

 Publicerad 2017-05-05

Ramavtalen avseende flyttjänster förlängs till och med 2017-06-30 för fem län: Stockholm, Västra Götaland, Västernorrland samt Norr- och Västerbotten. Besök respektive län på ramavtalssidan på avropa.se för mer information om förlängningen. För de övriga 16 länen upphörde ramavtalen att gälla 2017-04-30.