Ramavtalen för Säkra förvaringslösningar upphör den 1 december

 Publicerad 2017-11-20

Om ni behöver göra avrop av säkra förvaringslösningar, bör ni vara medvetna om att dessa upphör att gälla den 1 december 2017. Ni måste ha tecknat kontrakt, efter avrop, innan ramavtalen upphör.

Nya ramavtal inom säker förvaring kommer att finnas tillgängliga fr.o.m. den 2 december 2017.