Nätverksmöte med europeiska inköpscentraler i Stockholm

 Publicerad 2017-05-11
Nätverksmöte med europeiska inköpscentraler

Statens inköpscentral och SKL Kommentus står den 11-12 maj som värdar för ett nätverksmöte med kollegor från europeiska inköpscentraler. Hållbarhet är temat för vårens möte och på programmet står bland annat presentationer av det hållbarhetsarbete som pågår på de båda svenska inköpscentralerna.

Under mötet kommer flera av de inbjudna inköpscentralerna att berätta om sina utmaningar och fokusområden och vidare finns tid för grupparbeten och erfarenhetsutbyte. Mötet avslutas på fredagen men följs upp med ett möte i Madrid i oktober i år.