Tjänstefordon och förmånsbilar - förlängning av ramavtal

 Publicerad 2017-08-31

Statens inköpscentral avser att förlänga ramavtalen för tjänstefordon och förmånsbilar med 12 månader fr.o.m. den 1 november 2017. Nytt slutdatum blir således den 31 oktober 2018. Därefter finns möjlighet till ytterligare 12 månaders förlängning.