Uppdaterad prisbilaga för Staples

 Publicerad 2017-08-29

Staples prisbilaga har uppdaterats så att det nu går att avropa kalendrar och almanackor för 2018. Det avtalade sortimentet har utökats med tre nya refill som passar fyra olika systemkalendrar. Dessa finns på position 5.41.1, 5.66.1 och 5.71.1 i prisbilagan.