Uppföljning av ramavtalen för Kontorspapper

 Publicerad 2017-12-05

Under kvartal 4, 2017 och kvartal 1, 2018 kommer Statens inköpscentral att genomföra uppföljning av ramavtalen för Kontorspapper.

Uppföljningen avser miljökrav och villkor, och då främst de krav som har bäring på skogsråvaras ursprung. Statens inköpscentral utesluter dock inte att även andra närliggande krav kan behöva kontrolleras.