Upphandlingsdagarna 2018

 Publicerad 2017-12-15

Den 31 januari till den 1 februari 2018 äger Upphandlingsdagarna 2018 rum på Kistamässan. Statens inköpscentral finns på plats med en monter.

Besök också våra seminariespår som äger rum under torsdagen den 1 februari.

Upphandling som verktyg

kl 14.00-14.30 - 5x nytt = Målgruppsnytta

Hur kan vi genom att ta oss an fem nya ramavtalsområden inom det kommande halvåret öka målgruppsnyttan? En presentation av våra nya ramavtalsområden samt några korta reflektioner från projektgrupperna för upphandlingen av revisions- och granskningstjänster samt rekryteringstjänster.

Föredragshållare:
Therese Klaar, enhetschef för upphandlingen av varor och tjänster på Statens inköpscentral, ger sin syn på saken.

Seminariespår

kl 15.00-15.30 - Erfarenhet från uppföljningsarbetet med ramavtal - tips och råd!

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet kommer likt tidigare år att dela med sig av sina råd kring strukturerad förvaltning och uppföljning av ramavtal. Här ges du som upphandlare möjlighet att ta del av nyheter, tips och råd gällande uppföljningsarbete.

Föredragshållare:
Zofia Sola, chef för förvaltningsenheten på Statens inköpscentral

Klas Lindström, ramavtalsansvarig inom varor och tjänster samt IT på Statens inköpscentral

Sebastian Svartz, ramavtalsansvarig, jurist och hållbarhetsansvarig vid Statens inköpscentral

Ta del av programmet för Upphandlingsdagarna 2018.