Annonserad upphandling - Rakelutrustning som produkt och tjänst

 Publicerad 2017-05-22

Upphandlingen Rakelutrustning som produkt och tjänst har nu annonserats i upphandlingsverktyget TendSign.
Läs mer på upphandlingssidan.

Sista anbudsdag är 22 juni 2017.

Kontaktperson: Josefine Monfors