Annonserade upphandlingar - Programvaror och tjänster

 Publicerad 2017-11-19

De tre första upphandlingarna inom Programvaror och tjänster; Licensförsörjning, Programvarulösningar och Systemutveckling har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign:

Läs mer på upphandlingssidan

Sista anbudsdag är 11 januari 2018.

De två kvarvarande upphandlingarna, Informationsförsörjning och Vård Skola Omsorg, beräknas annonseras i januari.

Kontaktpersoner: Arman Borghem och Daniel Melin