Datacenter - klart för avrop

 Publicerad 2017-03-10
Handslag stor.jpg

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har 2017-03-10 tecknat ramavtal för Datacenter Norra Sverige, Östra Sverige, Södra Sverige samt Rikstäckande, diarienr. 96-[86/87/88/89]-2015 med nedanstående leverantörer:

Atea Sverige AB, org. nr 556448-0282
Cygate AB, org. nr 556549-8952
Infrontit Partner AB, org. nr 556691-3942
Network Services Norden AB, org. nr 556661-7469
Proact IT Sweden AB, org. nr 556328-2754
Tele2 Business AB, org. nr 556465-8507

Avrop görs med förnyad konkurrensutsättning.

Ramavtal omfattar Hårdvara, Programvara, Molntjänst och Kundunik tjänsteleverans med tillhörande Konsulttjänster för datacenter. Typiska produktområden som omfattas är: servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor, avbrottsfri kraft, nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, modem, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering, övervakning, test- och felsökning, kablage, rack samt andra till datacenter tillhörande produkter.

De Konsulttjänster som omfattas är Installation, Konfiguration, Migrering, Projektledning, Systemadministration, Systemutveckling, Test samt Utbildning.

 

Klicka här för att komma till ramavtalssidan.