Enkät för leverantörer- Användarnära IT-produkter

 Publicerad 2017-07-10
Kaffepaus

Nu finns det möjlighet att svara på enkäten som ligger ute på förstudiesidan för Användarnära IT-produkter.

Enkäten syftar till att ge Statens inköpscentral värdefull information till förstudien "Användarnära IT-produkter".
I förstudien kartläggs bland annat befintliga och potentiella framtida leverantörers synpunkter och erfarenheter inom området. Det är därför viktigt att ni utifrån er organisations perspektiv bidrar med detta för att förbättra kommande ramavtal.

Sista svarsdag 11 september 2017

 

Kontaktperson: Elis Kalered