Förstudierappporten Användarnära IT-produkter - publicerad

 Publicerad 2017-12-01
Dator.jpeg

Nu är förstudierapporten för Användarnära IT-produkter färdigställd och publicerad.

För synpunkter på rapporten samt frågor, vänligen kontakta ansvarig projektledare Elis Kalered.