IT-drift - Mellan och större klara för avrop

 Publicerad 2017-11-16

Dom har fallit i Högsta förvaltningsdomstolen avseende talerättsfrågan i IT-drift.
Detta innebär att ramavtalen inom IT-drift Mellan och Större nu har trätt i kraft.
Det är nu möjligt för myndigheterna att göra avrop inom områdena IT-drift Mellan och Större.

Avropa.se kommer inom kort att uppdateras med avropsdokument.

Till ramavtalssidan