Överprövning AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster

 Publicerad 2017-10-02

Efter tilldelningsbeslutet i upphandlingen AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster har ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

Kontaktperson: Fredrik Engvall