Programvaror och tjänster och e-legitimation

 Publicerad 2017-09-26

En upplysning till kommuner och landsting gällande upphandlingarna inom Programvara och tjänster.

Alla medborgare behöver e-legitimation för att säkert kunna utbyta känslig information i kontakt med vården, skolan, äldreomsorgen, samt med statliga myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan, CSN med flera.
Regeringen har beslutat att digitala tjänster, så långt det är möjligt och där det är relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag.

Kommuner och landsting behöver teckna kontrakt för att kunna använda sig av de olika e-legitimationer som ges ut, i första hand Bank-id, Mobilt Bank-id och Telia.

Idag ges möjligheten till användning av e-legitimationer via Statens inköpscentrals (Kammarkollegiet) ramavtal "Informationsförsörjning".

Mer information för kommuner och landsting om e-legitimationer finns på SKL:s hemsida

Eftersom Statens inköpscentral har inlett upphandlingen av nya ramavtal för programvaror och tjänster, bl.a. "Informationsförsörjning" är det viktigt att alla organisationer med behov av användning av e-legitimationer för identifiering och underskrift, uppmärksammar och tar möjligheten att ansluta till de nu aktuella upphandlingarna.