Status överprövning klient 1-4

 Publicerad 2017-04-19
Gamla böcker.jpg

Statens inköpscentral har sen tidigare fått besked från Kammarrätten att beslut väntades fattas under februari 2017.

Vi har fortfarande inte fått besked om prövningstillstånd ska beviljas eller inte.

Ny information läggs ut snarast vi får besked.

För att komma till upphandlingssidan, klicka här.

Kontaktperson: Anna Berg