Tilldelningsbeslut gällande AV och videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster

 Publicerad 2017-09-27

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster, dnr. 23.3-7192-16.
Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper ut 2017-09-29.

Kontaktperson: Fredrik Engvall