Tyck till om kontraktsvillkoren för kommande ramavtal Programvaror & tjänster!

 Publicerad 2017-08-31
Avropadagen april 2016.PNG

Statens inköpscentral inbjuder både avropare och leverantörer att tycka till om förslagen på Allmänna villkor som kommer att gälla för de kommande ramavtalen inom Programvaror & tjänster.
Allmänna villkor för dessa kommande ramavtal består av Allmänna villkor samt sex olika Särskilda villkor.

Allmänna villkor är de generella villkoren som gäller när ett kontrakt tecknas efter avrop.
Särskilda villkoren stadgar vad som gäller beroende på vad kontraktsföremålet är, dvs. proprietär programvara, öppen källkod, publik molntjänst, privat molntjänst, licenstjänst och/eller konsulttjänst.

Samtliga dokument är vidareutvecklingar av de befintliga. Större förändringar är:
- Villkor för licenstjänst som gäller när ramavtalsleverantör stöttar en myndighet med deras licensinnehav
- Villkor för den nya typen av konsulttjänst "teamtjänst" som passar bra för bl.a. agil systemutveckling
- Reglering kring arkivlagen för molntjänster
- Modell för valutajustering
- Anpassningar för GDPR

De olika dokumenten är upplagda på upphandlingssidan i PDF-format. Statens inköpscentral tar tacksamt emot synpunkter på samtliga dokument.

Sammanställ era synpunkter och skicka med e-post till Daniel Melin och Arman Borghem, senast den 20 september 2017.