Upphandling Skrivare som tjänst och produkt begärd överprövad

 Publicerad 2017-05-31

Två ansökningar om överprövning för anbudsområdet avseende förnyad konkurrensutsättning har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

För anbudsområdet avseende Fördelningsnyckel är tilldelningsbeslut planerat till augusti 2017.

Läs mer på upphandlingssidan