Annonserad upphandling - Flyttjänster

 Publicerad 2017-01-27

Upphandlingen av Flyttjänster har annonserats i TendSign.

Läs mer på upphandlingssidan

Sista anbudsdag är 10 mars 2017.

Kontaktperson: Goran Alilovic