Annonserad upphandling - Tolkförmedlingstjänster

 Publicerad 2017-12-21

Upphandlingen av Tolkförmedlingstjänster har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign.

Läs mer på upphandlingssidan.

Sista anbudsdag är 5 februari 2018.

Kontaktpersoner: Therese Klaar (20 dec-7 jan), Elin Olsson fr.o.m. 8 januari.