Extern remiss – gåvokort och presentkort

 Publicerad 2017-08-22

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för gåvokort och presentkort inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett förfrågningsunderlag.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för Statens inköpscentral att utforma ett förfrågningsunderlag som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Den externa remissen består av följande fem dokument:

1. Information om extern remiss

2. Bilaga Kravspecifikation gåvokort

3. Bilaga Kravspecifikation presentkort

4. Bilaga Tilldelningskriterier gåvokort

5. Bilaga Tilldelningskriterier presentkort

Ovanstående dokument är upplagda på upphandlingssidan (i högerkolumnen på sidan). Synpunkter lämnas direkt i respektive bilaga genom att använda kommentarsfunktionen i Microsoft Word. Instruktion för hur detta går till finns i varje bilaga. Leverantörer behöver självfallet inte lämna synpunkter på alla bilagor utan endast de delar av den externa remissen som är relevanta för respektive leverantör. För mer information om den externa remissen, vänligen läs bilaga ”Information om extern remiss”.

Synpunkter bifogas via e-post till: Fredrik Aglo. Statens inköpscentral tar tacksamt emot alla synpunkter. 

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2017-09-04.