Förstudie Medieförmedling påbörjas

 Publicerad 2017-01-10

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området medieförmedling.

Det befintliga avtalet löper till och med 2017-05-31 med en maximal förlängningsoption t.o.m. 2018-05-31.

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

För att komma till förstudiesidan.