Förstudierapporten Taxitjänster är publicerad

 Publicerad 2017-11-30
Taxi 2.jpg

Nu är förstudierapporten för Taxitjänster färdigställd och publicerad.

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig
projektledare Fredrik Björnström