Fortsatt överprövning av Flyttjänster

 Publicerad 2017-11-02

Upphandlingen av Flyttjänster är fortfarande överprövad i samtliga län, Förvaltningsrätten kan i dagsläget inte ge något besked om när dom kan tänkas falla.