Ny upphandling av gåvokort

 Publicerad 2017-04-07

Nu är förstudien inför upphandling av gåvokort avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Fredrik Aglo