Ny upphandling av Hygien- och städartiklar

 Publicerad 2017-11-23
Städtjänster 1.jpg

Nu är förstudien inför upphandling av Hygien- och städartiklar avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

För att ta del av förstudierapporten

Har ni några frågor kontakta ansvarig projektledare Fredrik Björnström