Ny upphandling av Medieförmedling

 Publicerad 2017-05-30

Nu är förstudien inför upphandling av medieförmedling avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Aida Colakovic