Överprövning Profil-och presentartiklar

 Publicerad 2017-08-28

Efter tilldelningsbeslutet i upphandlingen Profil-och presentartiklar har ansökningar om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. Avtalet löper ut den 22 september 2017 och riskerar att bli avtalslöst under en tid, varför Statens inköpscentral rekommenderar att avrop av Profil-och presentartiklar görs snarast så kontrakt kan tecknas innan ramavtalet upphör.

Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson