Pågående ramavtalsupphandling

 Publicerad 2017-06-19

Statens inköpscentral är i slutfasen av utvärderingen i upphandlingen av Profil- och presentartiklar (dnr 23.3-5530-16). Målsättningen är att kunna tilldela i augusti 2017 och att det ska finnas nya ramavtal på plats när de befintliga löper ut.”