Ramavtal tecknade avseende Säker förvaring

 Publicerad 2017-08-25

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har nu tecknat ramavtal avseende Säker förvaring, dnr 23.3-6924-16. Avtalen börjar gälla 2 december 2017.

Avtalet omfattar följande delområden:

  • Säkerhetsskåp
  • Värdeskåp och stöldskyddsskåp
  • Brandskyddande skåp
  • Brandsäkra skåp för farliga ämnen

En introduktion om avtalet finns här.