Status Bemanningstjänster

 Publicerad 2017-01-10

Avseende i september 2016 fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av Bemanningstjänster så inkom ansökning om överprövning. Statens inköpscentral väntar fortfarande på ett avgörande från förvaltningsrätten och tror att dom meddelas under första kvartalet 2017.

Ramavtalet löper ut 28 februari 2017 vilket innebär att det kan finns risk att området blir avtalslöst under en tid varför Statens inköpscentral rekommenderar att avrop av Personaluthyrning/ Bemanningstjänster görs snarast så kontrakt kan tecknas innan ramavtalet upphör.

Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson