Tilldelningsbeslut gällande profil- och presentartiklar

 Publicerad 2017-08-15

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Profil- och presentartiklar, dnr. 23.3-5530-16.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper ut 2017-08-25.

Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson