Tolkförmedlingsupphandling försenad

 Publicerad 2017-10-02

Statens inköpscentral kommer dessvärre inte att kunna erbjuda ett nytt ramavtal för tolkförmedlingstjänster till det datum då det befintliga ramavtalet löper ut (31 oktober 2017). Upphandling pågår och förutsatt att tilldelningsbeslutet inte blir överprövat uppskattar vi att vi kommer att ha de nya avtalen på plats innan årsskiftet.

Vi beklagar givetvis detta och hänvisar till ramavtalsansvarig Klas Ericsson gällande frågor som rör befintliga ramavtal och anskaffning av tolkförmedlingstjänster under den ramavtalslösa perioden. Om ni har frågor rörande pågående upphandling, kontakta ansvariga upphandlare Goran Alilovic eller Elin Olsson.