Överprövning Bemanningstjänster

 Publicerad 2017-02-07

Förvaltningsrättens dom per 27 januari är överklagad till Kammarrätten som nu har att bedöma om prövningstillstånd ska beviljas eller inte.

Statens inköpscentral har fått interimistiska beslut och får därmed inte ingå avtal tills dess att Kammarrätten bestämt något annat.

För att komma till upphandlingssidan, klicka här.

Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson