Brevförmedling - förlängning av ramavtal

 Publicerad 2018-11-05

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Brevförmedlingstjänster med 3 månader till 2019-03-31 i och med detta är den sista förlängningsoptionen uttagen. En upphandling pågår av Brevförmedlingstjänster.