Digitala mötesrum löper ut 30 juni 2018

 Publicerad 2018-01-26

Nuvarande ramavtal för Digitala mötesrum löper ut 30 juni 2018 och kan inte förlängas mer.
En ny upphandling pågår av ett nytt ramavtal, AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster, och tilldelningsbeslut har fattats. Efter tilldelningsbeslutet meddelats har ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.
Vi rekommenderar att myndigheter avropar leveransavtal på Digitala mötesrum för att täcka behoven tills den nya ramavtalsupphandlingen är klar.


Kontaktperson: Karl-Johan Skiver