Elektronikutrustning och elektronikkomponenter - ramavtalsområde upphör efter 2018-01-19

 Publicerad 2018-01-17

Befintligt ramavtalsområde Elektronikutrustning och elektronikkomponenter gäller fram t.o.m. 2018-01-19. En förstudie har tidigare genomförts. Statens inköpscentral beslutade att inte genomföra en ny upphandling på ramavtalsområdet.

För att ta del av förstudierapporten