Företagshälsovård - Förlängning av ramavtal

 Publicerad 2018-04-27

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Företagshälsovårdstjänster med 12 månader. Ramavtalen gäller t. o. m 2019-12-31. Därmed är den sista optionen uttagen.