Förlängning av drivmedelsavtalen

 Publicerad 2018-11-30

Ramavtalen för drivmedel kommer att förlängas t.o.m. 2019-09-15. Förlängningen blir kortare än 1 år på grund av att förstudie och upphandling har tidigarelagts med ett halvår.