Förlängning av ramavtal - Prenumerationstjänster

 Publicerad 2019-01-14

Ramavtal för Prenumerationstjänster kommer att förlängas med 6 mån. En uppdatering av avtalsperioden på avropa.se kommer att ske när avtalet är signerat.