Förlängning av ramavtal - Städtjänster, Stockholms län

 Publicerad 2018-12-18

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet förlänger ramavtalen inom området Städtjänster, Stockholms län. Avtalen kan nu avropas till och med 2020-03-31