IT-utbildning - Förlängning av ramavtal

 Publicerad 2018-01-10

Statens inköpscentral har tagit beslut om att förlänga ramavtalen inom området för IT-utbildning. Ny giltighetstid är t.o.m. 2019-05-31. Avtalstiden på avropa.se kommer att uppdateras när samtliga ramavtalsleverantörer signerat förlängningsavtalen.