Klienter - förlängning av ramavtal

 Publicerad 2018-10-16

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalen inom området Klient (samtliga regioner) till och med 2019-11-30.

Klient 1 - Region Norra och Uppsala-Örebro
Klient 2 - Region Stockholm och Gotland samt region Sydöstra
Klient 3 - Region Västra och region Södra
Klient 4 - Rikstäckande

Kontaktperson: Klas Lindström