Kreditkortkostnaden belastar inte Kammarkollegiets ramavtalspriser

 Publicerad 2018-11-01

Flygbolaget SAS kommer från den 7 nov i år att ta ut en kreditkortskostnad för resor bokade i vissa EU-länder.

Denna kreditkortskostnad kommer inte att belastas Kammarkollegiets ramavtalspriser med SAS.