Miljökrav på fordon

 Publicerad 2018-02-14

Den 1 juli försvinner den nuvarande miljöbilsdefinitionen och ersätts med nya beskattningsregler; s.k. bonus-malus. Förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor kommer att uppdateras, ev. med ett nytt miljöbilsbegrepp, men innan detta är klart behövs någon form av övergångsregler i gällande ramavtal. Statens inköpscentral utreder f.n. i samråd med andra myndigheter och organisationer hur sådana övergångsregler kan utformas och återkommer med ny information så snart som möjligt.