Nyheter på fordonsavtalen

 Publicerad 2018-10-25

Fr.o.m. den 1 september 2018 ska alla nyregistrerade personbilar vara testade enligt EU:s nya körcykel WLTP och därmed ha fått ett uppdaterat utsläppsvärde för CO2. Kammarkollegiet har begärt in uppdaterade fordonslistor från ramavtalsleverantörerna. Dessa fordonslistor kan till en början innehålla betydligt färre bilmodeller än tidigare men kommer att uppdateras löpande vartefter nya modeller testade enligt WLTP kommer in.


En förändring har även skett i Euro NCAP:s poängsystem för test av fordonens säkerhet. De krav på krockskydd som ställdes i Kammarkollegiets upphandling påverkas inte förutom kravet på pisksnärtskydd (Whiplash). Tidigare var det möjligt att erhålla max 3 poäng vid test och kravnivån i upphandlingen var satt till minst 2 poäng. Fr.o.m. 2018 går det att erhålla max 2 poäng vid test och för att bibehålla en likartad kravnivå bedömer Kammarkollegiet att minst 1,5 poäng, vilket motsvarar full poäng för Whiplash front, är en rimlig kravnivå för bilmodeller testade 2018 och framåt. Det kommer efter hand att framgå av fordonslistorna vilka bilmodeller som är testade enligt Euro NCAP 2018.


För avropsberättigade myndigheter som vill ställa mer långtgående krav på t.ex. högre poäng enligt Euro NCAP finns möjlighet att ställa sådana krav vid avrop från ramavtalet.