Överlåtelse av ramavtal - Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

 Publicerad 2018-06-01

Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal. Med anledning av en intern omorganisation inom Opuscapita Group OY har Posti Messaging, org nr 556557-3150, namnändrat från OpusCapita AB, fört över hela den verksamhet vilken fullgör åtagandet till ramavtalet till OpusCapita Solutions AB, org nr 559134-1705. Kammarkollegiet har också godkänd Posti Messaging som underleverantör till OpusCapita Solutions AB. Överlåtelsen innebär inga ändringar i övrigt.